I.     –     1. vyučovací hodina v září

II.   –      nejdéle  3. vyučovací hodina v listopadu

III.  –      nejdéle 1. vyučovací hodina v únoru

IV.  –      nejdéle 3. vyučovací hodina v dubnu