Škola hry na kytaru

Petr Braun

Přeštická 13
30100 Plzeň

tel. (mobil): +420 737 085 770
e-mail: pejobr@gmail.com, pejobr@hotmail.com

Používejte, prosím, SMS (ne MMS) na telefonní číslo 737 085 770, nejvhodnější je použít e-mail, nejlépe pejobr@gmail.com. Na telefonický hovor nereaguji. Děkuji za pochopení!

Výuka hry na kytaru

Vyučuji klasickou hru na kytaru. Neopomíjím výuku akordů a rytmů, včetně klasických prvků při doprovodu k písním v různých žánrových oblastech (např. folk, country, bluegrass a blues). Během výuky postupně přidávám ragtime, skladby typu flamenco a kromě fingerpickingu vyučuji i hru trsátkem, což lze uplatnit hlavně u rockové, country a bluegrassové kytary.

Výuka hry na zobcovou flétnu

Vyučuji i hru na sopránovou, případně altovou zobcovou flétnu. To je vhodné zejména u menších dětí, u kterých by byla výuka hry na kytaru problematická. V osmi, někdy i v sedmi letech věku dítěte lze pak úspěšně přejít na výuku hry na kytaru. Tento systém se velmi osvědčil.

Způsob výuky

Výuka je prováděna zpravidla jedenkrát týdně po dobu cca 45 minut samostatně. Nabízím i možnost rozšířené výuky. Lze dohodnout i nepravidelnou výuku (např. v případě, že žák pracuje na směny), možnosti jsou ale dost omezené.
S výukou se dá začít v podstatě v každém věku, u mladších žáků (cca 5 – 8 let) doporučuji přítomnost dospělé osoby při výuce. Na kytaru je možné začít nejdříve v 7 letech (optimální věk pro začátek je 10 let), na zobcovou flétnu již v 5 letech, výjimečně i dříve, horní hranice je u každého jiná, mému nejstaršímu žáku bylo např. 65 let. U nových mírně pokročilých žáků si snadno poradím i s nevhodnými návyky, jako je například špatné držení nástroje. Součástí výuky je samozřejmě i hudební teorie včetně znalostí kytarových značek a zpěv s doprovodem. Výuku je možno výjimečně přerušit, i když to nedoporučuji, ale mnohdy není jiná možnost. V případě krátkodobého přerušení (14 dní, 3 týdny) den a hodinu výuky zachováme, dočasně uvolněné místo lze využít pro mimořádnou a nepravidelnou výuku jiných žáků. Pokud se jedná o delší dobu, např. při přerušení na 2 měsíce, nelze zaručit stejnou hodinu a den výuky při opětovném zahájení, rozvrh hodin je stále v pohybu a nelze blokovat volnou hodinu takto dlouho.

Po skončení letních prázdnin začínáme vždy ve stejný den a hodinu jako v předchozím školním roce. Je nutné, aby každý účastník výuky přišel na první vyučovací hodinu po prázdninách a zaplatil v hotovosti částku za září, říjen (2000,-), pokud to z nějakého důvodu není možné, musí se omluvit a uvést, kdy bude pokračovat, nebo na který den a hodinu je možno výuku přesunout (např. dovolená, pracovní či zdravotní důvody). Pokud tak neučiní, umístím na jeho místo dalšího zájemce.

Plán výuky a cena

Účtuji celkem 20 vyučovacích hodin ročně, nevyučuji v době státních svátků a letních a vánočních prázdnin, v případě ostatních prázdnin výuka probíhá. Po odečtení jedné, nebo dvou vyučovacích hodin v době vánočních prázdnin zbývá ještě až 23 vyučovacích hodin za rok, které nejsou účtovány, tyto slouží jako bonus a rezerva pro případ omluvené nepřítomnosti z jakéhokoli důvodu (důvod je třeba uvést) jak ze strany žáka, tak ze strany učitele (státní svátek, nemoc, osobní a rodinné důvody). Je nutno se omluvit předem s dostatečným předstihem (osobně, nejlepší je zaslat SMS, e-mail, telefonicky a MMS ne, aby bylo možno hodinu obsadit jiným žákem. Neomluvené, pozdě omluvené, nebo hodiny omluvené bez uvedení důvodu, se považují za odučené (omluva se posuzuje podle okolností, někdy je možné omluvu uznat i zpětně). Platba se provádí 5x ročně předem v hotovosti. Částka za výuku za bimestrial (období 2 měsíců) v současné době činí 2000 Kč. Vychází to na 500 Kč na hodinu, jedná se ale o částku maximální, v případě nepřerušované výuky může částka činit i 233 Kč na hodinu, při rozšířené výuce i 175 Kč. V každém období 2 měsíců (při zaplacení plné částky) by měly proběhnout minimálně 4 vyučovací hodiny na osobu. Počet hodin se posuzuje za celý školní rok (např. když v některém dvouměsíčním období bude odučeno méně hodin, než 4, ale za celý školní rok to bude činit 20 vyučovacích hodin, je to v pořádku), nebo za úměrnou část, po kterou dotyčný navštěvoval výuku, v případě nesrovnalostí i za delší vyučovací období, maximálně 3 roky zpětně.

Výjimečně (jen u velmi pokročilých) je možné poskytnout hodinu výuky (45 minut) jednorázově, v takovém případě účtuji plnou částku, tedy 500 Kč. Je možné si ale určité hodiny předplatit a postupně vybrat, v tomto případě poskytuji slevu, za dvě hodiny činí částka 800 Kč, tedy 400 Kč za vyučovací hodinu a za 4 hodiny 1200 Kč, tedy 300 Kč za vyučovací hodinu. Předplacené 2 hodiny je možné vybrat do 1 měsíce, 4 hodiny do dvou měsíců, poté nárok zaniká. Čas a den výuky je ovšem závislý na volných hodinách, např. když se někdo z výuky s dostatečným předstihem omluví.

Jestliže se chcete opravdu naučit hře na tento krásný nástroj, přijďte. Každému vážnému zájemci rád poskytnu zdarma ukázku možností.