Můžete zaslat SMS (ne MMS) na 737085770, nebo 725819734, úplně nejlepší varianta je zaslat e-mail na pejobr@gmail.com. Na volání pomocí telefonu nereaguji vzhledem k neustále se množícím obtěžujícím nabídkám. Během výuky je možné celkem bez problémů den a hodinu měnit (pokud jsou volné hodiny), např. při změně rozvrhu ve škole, kterou navštěvujete, nebo při změně pracovní doby. Vyučuji samozřejmě i nepravidelně (při nepravidelné pracovní době), pokud je dostatek volných hodin. Výuka začala 1. září 2022.

Momentálně je volné  pondělí 12:30, středa 13:15, čtvrtek 12:30, 13:15, 16:30. Situace se ale stále mění, zítra už to tak být nemusí. Napište, i kdyby vám žádná nabízená hodina nevyhovovala, vždycky se najde řešení.

 Petr Braun