Můžete zaslat SMS (ne MMS) na 737085770, nebo 725819734, úplně nejlepší varianta je zaslat e-mail na pejobr@gmail.com. Na volání pomocí telefonu nereaguji vzhledem k neustále se množícím obtěžujícím nabídkám. Během výuky je možné celkem bez problémů den a hodinu měnit (pokud jsou volné hodiny), např. při změně rozvrhu ve škole, kterou navštěvujete, nebo při změně pracovní doby. Vyučuji samozřejmě i nepravidelně (při nepravidelné pracovní době), pokud je dostatek volných hodin. Výuka začala 4. září 2023 a končí 28. června 2024, opět začíná po letních prázdninách 2. září 2024. 17. listopadu byl státní svátek, kdy výuka neprobíhala. Výuka rovněž neprobíhala  v době vánočních prázdnin, tedy od 23. prosince 2023 do 2. ledna 2024 a dále v tyto státní svátky v roce 2024: pátek 29. března, pondělí 1. dubna, středa 1. května, středa 8. května, v dalším školním roce výuka neproběhne v pondělí 28. října a v době vánočních prázdnin od 23. prosince 2024 do 5. ledna 2025.

Momentálně je volné pondělí 12:30, 13:15, 17:15, úterý 13:15, středa 12:30, 13:15, 17:15, čtvrtek 12:30, 17:15. Situace se ale stále mění, zítra už to tak být nemusí. Napište, i kdyby vám žádná nabízená hodina nevyhovovala, vždycky se najde řešení.

V současné době je možné zapůjčit 1/4 kytaru.

 Petr Braun