Neustále diskutované téma, co hrát apoyando (španělsky podpora), český výraz dopadem a co hrát tirando (portugalsky tahání), český výraz bez dopadu.  Jednohlasé melodie hrajeme dopadem střídavě ukazovákem a prostředníkem pravé ruky, při hře na první až čtvrté struně opíráme lehce palec pravé ruky o šestou strunu. Při hře na páté struně již palec neopíráme ani o strunu, ani o ozvučnou desku, ale necháváme ho volně nad deskou. Při hře na šesté struně jaksi není struna, na kterou bychom dopadali, hrajeme tedy šikmo k desce, ale nedopadáme na ni, docílíme zvuku, jako při hře dopadem. Při hře dvouhlasé melodie je hra dopadem v některých případech možná, problém je, že když hrajeme na melodické struny utlumíme nejen strunu, na kterou dopadáme, ale i další, někdy dokonce dvě další. Abychom tedy basovou strunu, která má souznít, neutlumili, je možná pouze kombinace první a šesté, druhé a šesté a první a páté struny, nebudeme se tím tedy vůbec zabývat. Možná je ale hra dopadem palcem na basových strunách a ostatními prsty na melodických strunách bez dopadu, pokud se však  jedná o současný úder na obou strunách, hra je poměrně obtížná.  Za zmínku stojí ovšem hra rozložených akordů např. při doprovodu k písním, kdy si můžeme zvolit, zda hrát palcem na basových strunách bez dopadu, nebo dopadem. Zde se nám otvírají zajímavé zvukové možnosti, kombinaci obou způsobů můžeme uplatnit třeba i při doprovodu k jedné písni.

     Způsob hry dopadem uplatňujeme nejlépe při hře na klasickou kytaru s nylonovými strunami, do jisté míry lze takto hrát i na kytaru z kovovými strunami, kde ale může být problém, pokud je krk kytary příliš úzký. Při hře na kytaru dvanáctistrunnou hru dopadem nelze uplatnit vůbec.