Podmínky výuky hry na kytaru
Výuka se provádí každý týden po dobu cca 45 minut (vyučovací doba je přibližná, do výuky je započítána rovněž výměna žáků, rozbalení a složení nástroje, příprava not a podobně) samostatně.
Účtuje se 20 vyučovacích hodin ročně. Nevyučuje se v době letních prázdnin, které se samozřejmě neúčtují. Rovněž se nevyučuje v době vánočních prázdnin, přesně podle rozvrhu na základních školách. Ostatní prázdniny výuka probíhá.
Po odečtení 1, nebo 2 vyučovacích hodin v době vánočních prázdnin, zbývá ještě až 23 vyučovacích hodin za rok, které nejsou účtovány, tyto slouží jako bonus a rezerva pro případ omluvené nepřítomnosti z jakéhokoli důvodu jak ze strany žáka, tak ze strany učitele (státní svátek, nemoc, osobní a rodinné důvody). Je nutno se omluvit předem s dostatečným předstihem (osobně, možno zaslat SMS, e-mail, telefonicky rozhodně ne), aby bylo možno hodinu obsadit jiným žákem. Neomluvené hodiny se považují za odučené.
Platba se provádí 4x ročně předem v hotovosti, při každé splátce je vystavena stvr-zenka o zaplacení školného. Účtuji 400 Kč na hodinu, jedná se ale o částku maximální, v případě nepřerušované výuky může částka činit i 186 Kč na hodinu, při rozšířené výuce i 148 Kč.
Termíny splatnosti poplatků za výuku:
I.     –  1. vyučovací hodina v září
II.   –  nejdéle 3. vyučovací hodina v listopadu
III.  –  nejdéle 1. vyučovací hodina v únoru
IV.  –  nejdéle 3. vyučovací hodina v dubnu
Částka za výuku v současné době činí 8000 Kč ročně, tj. 2000 při každé splátce.
Slevy:
V případě dvou, nebo více žáků z jedné rodiny se odečítá 400 Kč při každé splátce za každého žáka.
V případě rozšířené výuky (dvojitý počet hodin) se odečítá 800 Kč při každé splátce.
Petr Braun