Podmínky výuky hry na kytaru
Výuka se provádí každý týden po dobu cca 45 minut (vyučovací doba je přibližná, do výuky je započítána rovněž výměna žáků, rozbalení a složení nástroje, příprava not a podobně) samostatně.
Účtuje se 20 vyučovacích hodin ročně. Nevyučuje se v době letních prázdnin, které se samozřejmě neúčtují. Rovněž se nevyučuje v době vánočních prázdnin, přesně podle rozvrhu na základních školách. Ostatní prázdniny výuka probíhá.
Po odečtení 1, nebo 2 vyučovacích hodin v době vánočních prázdnin, zbývá ještě až 23 vyučovacích hodin za rok, které nejsou účtovány, tyto slouží jako bonus a rezerva pro případ omluvené nepřítomnosti z jakéhokoli důvodu jak ze strany žáka, tak ze strany učitele (státní svátek, nemoc, osobní a rodinné důvody). Je nutno se omluvit předem s dostatečným předstihem a uvedením důvodu nepřítomnosti (osobně, možno zaslat SMS, e-mail, telefonicky a MMS rozhodně ne), aby bylo možno hodinu obsadit jiným žákem. Neomluvené hodiny se považují za odučené.
Platba se provádí 5x ročně předem v hotovosti. Účtuji 500 Kč na hodinu, jedná se ale o částku maximální, v případě nepřerušované výuky může částka činit i 233 Kč na hodinu, při rozšířené výuce i 175 Kč.
Termíny splatnosti poplatků za výuku:
I.    –  1. vyučovací hodina v září
II.   –  nejdéle 1. vyučovací hodina v listopadu
III.  –  nejdéle 1. vyučovací hodina v lednu
IV.  –  nejdéle 1. vyučovací hodina v březnu                                                                        V.   –  nejdéle 1. vyučovací hodina v květnu

Částka za výuku v současné době činí 10000 Kč ročně, tj. 2000 při každé splátce.
Slevy:
V případě dvou, nebo více žáků z jedné rodiny se odečítá 500 Kč při každé splátce za každého žáka.
V případě rozšířené výuky (dvojitý počet hodin) se odečítá 1000 Kč při každé splátce.
Petr Braun