Nejlepší je zaslat SMS na 737085770, nebo e-mail na pejobr@gmail.com. Na volání pomocí telefonu většinou nereaguji vzhledem k neustále se množícím obtěžujícím nabídkám. Během výuky je možné celkem bez problémů den a hodinu měnit (pokud jsou volné hodiny, nyní by to bylo obtížnější), např. při změně rozvrhu ve škole, kterou navštěvujete, nebo při změně pracovní doby. Vyučuji samozřejmě i nepravidelně (při nepravidelné pracovní době), nyní by ale tento způsob výuky byl problematický, protože je málo volných hodin.

Momentálně je volné  pondělí, středa 12:30 a úterý, středa 13:15.

 Petr Braun